• ul. Krańcowa 107/11, 20-338 Lublin

Notariusz Lublin - Kancelaria Notarialna Magdalena Świeboda

Home Artykuły

Jak nie zostać z niechcianym długiem? Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych…

Niestety spadek nie zawsze oznacza pokaźny majątek. Czasami zdarza się, że krewny umiera i pozostawia w spadku same długi. W terminie 6 miesięcy od daty powzięcia informacji . Odrzucić spadek możemy zarówno u notariusza, jak i przed sądem. Odrzucić spadek możemy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku. Gdy minie przewidziany prawem czas na odrzucenie spadku, wtedy przyjmujemy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z tym, […]

QUOAD USUM – sposób na współwłasność?

Nieruchomość objęta współwłasnością przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność nieruchomości nie powoduje jej fizycznego podziału. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać przysługującym mu udziałem, jednak jest to udział w całej nieruchomości, a nie ograniczonym, wydzielonym jej fragmentem. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Sposobem na wyjście ze współwłasności jest jej zniesienie. Nie zawsze […]

Najem okazjonalny – warunki, o których trzeba pamietać.

Wśród właścicieli wynajmujących lokale często pojawiają się pytania jak właściwie należy zabezpieczyć swoje prawa, tak aby uniknąć problemów z nieuczciwymi Najemcami, którzy nie chcą opróżnić lokalu. Służą temu co raz bardziej popularne umowy najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego regulowane przepisami ustawy z  dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1234). Najistotniejszym elementem […]

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia W postępowaniu spadkowym spadkobiercy w pełni nabierają praw do otrzymanego spadku. Postępowanie powinno się ono odbyć w jak najszybszym możliwym terminie po otwarciu spadku, czyli po śmierci spadkodawcy. Dawniej postępowanie spadkowe można było przeprowadzić jedynie w sądzie. Od 2 października 2008 roku udokumentowanie spraw spadkowych może odbyć się także u notariusza przez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Oba sposoby udokumentowania dziedziczenia są względem siebie […]

Jak spisać ostatnią wolę – w skrócie o testamentach

Każdy niezależnie od wieku oraz swojej sytuacji życiowej powinien pomyśleć o sporządzeniu testamentu. Jeżeli chcemy uregulować sprawy spadkowe po sobie w sposób inny niż przewiduje to ustawa najbardziej typowym rozwiązaniem jest spisanie testamentu własnoręcznie bądź u notariusza nadając mu formę aktu notarialnego. Nie różnią się one w swojej ważności, jednak sporządzając testament samodzielnie musimy pamiętać aby w całości spisać go własnoręcznie, nie może to być pismo sporządzone na komputerze, opatrzone […]

Sprawy małżeńskie u notariusza

W polskim porządku prawnym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Pomimo tego, że każde z małżonków samodzielnie zarabia, każde ma swoje indywidualne konto bankowe, należy mieć świadomość, że środki te stanowią majątek wspólny małżonków.  Z tego powodu często czynności dokonywane przed notariuszem wymagają obecności i zgody obojga małżonków. Poza majątkiem […]

Dobry notariusz lublin – kilka wskazówek jak go znaleźć

W życiu każdego człowieka może zdarzyć się moment, w którym będzie musiał skorzystać z usług notarialnych. Zazwyczaj będą to poważniejsze sprawy prawne z zakresu nabywania i zbywania nieruchomości, prawa spadkowego czy umów deweloperskich. Z racji powagi owych spraw warto wybrać osobę kompetentną, która w pełni będzie w stanie pomóc. Jak więc znaleźć i wybrać dobrego notariusza w Lublinie? Na co zwrócić uwagę przed zleceniem czynności notarialnych odpowiedniej osobie? Jakimi cechami charakteryzuje się dobry […]