• ul. Krańcowa 107/11, 20-338 Lublin

Notariusz Lublin - Kancelaria Notarialna Magdalena Świeboda

Home Artykuły

Zmiany w sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Zmiany w sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Od 28 kwietnia 2023 roku dla szeroko pojętych zbywców budynków, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz wynajmujących wejdą w życie nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej, które są zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Czym jest […]

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem

W dniu 25 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Celem ustawy jest wyeliminowanie negatywnych skutków, jakie powstają na skutek śmierci przedsiębiorcy, poprzez zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa do czasu formalnego ustalenia następców prawnych oraz wprowadzenie kompleksowych rozwiązań pozwalających na ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej  to nic innego jak tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem […]

Jak nie zostać z niechcianym długiem? Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych…

Niestety spadek nie zawsze oznacza pokaźny majątek. Czasami zdarza się, że krewny umiera i pozostawia w spadku same długi. W terminie 6 miesięcy od daty powzięcia informacji . Odrzucić spadek możemy zarówno u notariusza, jak i przed sądem. Odrzucić spadek możemy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku. Gdy minie przewidziany prawem czas na odrzucenie spadku, wtedy przyjmujemy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z tym, […]

QUOAD USUM – sposób na współwłasność?

Nieruchomość objęta współwłasnością przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność nieruchomości nie powoduje jej fizycznego podziału. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać przysługującym mu udziałem, jednak jest to udział w całej nieruchomości, a nie ograniczonym, wydzielonym jej fragmentem. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Sposobem na wyjście ze współwłasności jest jej zniesienie. Nie zawsze […]

Najem okazjonalny – warunki, o których trzeba pamietać.

Wśród właścicieli wynajmujących lokale często pojawiają się pytania jak właściwie należy zabezpieczyć swoje prawa, tak aby uniknąć problemów z nieuczciwymi Najemcami, którzy nie chcą opróżnić lokalu. Służą temu co raz bardziej popularne umowy najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego regulowane przepisami ustawy z  dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1234). Najistotniejszym elementem […]

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia W postępowaniu spadkowym spadkobiercy w pełni nabierają praw do otrzymanego spadku. Postępowanie powinno się ono odbyć w jak najszybszym możliwym terminie po otwarciu spadku, czyli po śmierci spadkodawcy. Dawniej postępowanie spadkowe można było przeprowadzić jedynie w sądzie. Od 2 października 2008 roku udokumentowanie spraw spadkowych może odbyć się także u notariusza przez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Oba sposoby udokumentowania dziedziczenia są względem siebie […]

Jak spisać ostatnią wolę – w skrócie o testamentach

Jak spisać ostatnią wolę – w skrócie o testamentach Każdy niezależnie od wieku oraz swojej sytuacji życiowej powinien pomyśleć o sporządzeniu testamentu. Niezależnie od formy testamentu, jest to dobry sposób na zapobiegnięcie kłótniom wśród rodziny i znacznie przyspieszenie przekazania majątku w przypadku śmierci spadkodawcy. Czym dokładnie jest testament? Jakie rodzaje ostatniej woli oprócz zwykłej formy testamentu wyróżniamy? Ja spisać ostatnią wolę? Dowiesz się z tego artykułu. Kiedy […]

Umowa majątkowa małżeńska – sprawy małżeńskie u notariusza

W polskim porządku prawnym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W dzisiejszych czasach często jednak zdarza się, że małżonkowie decydują się zawrzeć małżeńską umowę. Umowa majątkowa małżeńska zmienia ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Wspólność majątkowa – na czym polega? Pomimo tego, że każde z małżonków samodzielnie zarabia, każde ma swoje [...]

Dobry notariusz lublin – kilka wskazówek jak go znaleźć

W życiu każdego człowieka może zdarzyć się moment, w którym będzie musiał skorzystać z usług notarialnych. Zazwyczaj będą to poważniejsze sprawy prawne z zakresu nabywania i zbywania nieruchomości, prawa spadkowego czy umów deweloperskich. Z racji powagi owych spraw warto wybrać osobę kompetentną, która w pełni będzie w stanie pomóc. Jak więc znaleźć i wybrać dobrego notariusza w Lublinie? Na co zwrócić uwagę przed zleceniem czynności notarialnych odpowiedniej osobie? Jakimi cechami charakteryzuje się dobry […]