Jak nie zostać z niechcianym długiem? Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych.

no-image-found

Niestety spadek nie zawsze oznacza pokaźny majątek. Czasami zdarza się, że krewny umiera i pozostawia w spadku same długi. W terminie 6 miesięcy od daty powzięcia informacji . Odrzucić spadek możemy zarówno u notariusza, jak i przed sądem.

Odrzucić spadek możemy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku. Gdy minie przewidziany prawem czas na odrzucenie spadku, wtedy przyjmujemy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z tym, że przechodzą na nas nie tylko majątek i prawa zmarłego, lecz także i wszelkie jego długi. Fakt, że w ograniczonym zakresie, ale za które będziemy już odpowiadać całym swoim majątkiem.

Jeżeli na przykład spadkodawca posiadał nieruchomość wartą 720.00,00 zł i długi w wysokości 500.00,00 zł, to dziedziczymy nie tylko nieruchomość, lecz także i te długi, za które odpowiadamy całym swoim majątkiem. Jeżeli natomiast długi przewyższają wartość majątku zmarłego, wtedy otrzymujemy wszystkie prawa i obowiązku zmarłego wynikające z posiadania przedmiotów należących do spadku, lecz jesteśmy zobowiązani je spłacić z całego swojego majątku. To właśnie dlatego tak wiele osób decyduje się na odrzucenie spadku po zmarłym.

Aby odrzucić spadek umawiając się do notariusza musisz przygotować: dowód osobisty, akt zgonu spadkodawcy oraz ostatni adres zamieszkania spadkodawcy. Oświadczenie powinno zawierać również wymienienie wszelkich wiadomych składającemu osób należących do kręgu spadkobierców

Co zrobić gdy do dziedziczenia dochodzą nasze dzieci bądź wnuki? Jak najszybciej odrzucić w ich imieniu spadek?

Jeżeli posiadasz pełnoletnie dzieci, mogą one z dokumentami tożsamości przyjść razem z Tobą na wizytę do notariusza i odrzucić spadek bezpośrednio po Tobie. Sama czynność odrzucenia spadku nie jest długą, ani kosztowną czynnością.

W przypadku dzieci małoletnich (tak jak w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) należy udać się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (osoby ubezwłasnowolnionej) i tam złożyć wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem tej osoby – tj. odrzucenie spadku.

Po otrzymaniu odpisu PRAWOMOCNEGO postanowienia Sądu, umów się z notariuszem na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka/osoby ubezwłasnowolnionej. Poza odpisem postanowienia koniecznie przygotuj swój dowód osobisty, akt zgonu spadkodawcy, ostatni adres zamieszkania spadkodawcy (jeśli nie znasz, może być to jedynie miejscowość, w jakiej mieszkał).

W przypadku odrzucenia spadku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie dodatkowo należy przygotować: odpis prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego o ubezwłasnowolnieniu, odpis prawomocnego postanowienia o ustanowieniu opieki/odpis o ustanowieniu i powołaniu kuratora oraz zaświadczenie wydane przez sąd opiekuńczy, z którego wynika, że opiekun/kurator złożył przyrzeczenie.

Jak nie zostać z niechcianym długiem? Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych.

Contacts

Contact Us

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]