Jak spisać ostatnią wolę

Jak spisać ostatnią wolę – w skrócie o testamentach

Jak spisać ostatnią wolę – w skrócie o testamentach

Każdy niezależnie od wieku oraz swojej sytuacji życiowej powinien pomyśleć o sporządzeniu testamentu. Niezależnie od formy testamentu, jest to dobry sposób na zapobiegnięcie kłótniom wśród rodziny i znacznie przyspieszenie przekazania majątku w przypadku śmierci spadkodawcy. Czym dokładnie jest testament? Jakie rodzaje ostatniej woli oprócz zwykłej formy testamentu wyróżniamy? Ja spisać ostatnią wolę? Dowiesz się z tego artykułu.

Kiedy spisać swoją ostatnią wolę?

Nie każdy musi spisać testament, jednak warto to zrobić, jeśli chcemy podzielić majątek inaczej, niż robi to prawo. Nie ma dobrego momentu na sporządzenie testamentu notarialnego. Tak naprawdę można to zrobić w każdym momencie swojego życia. Jednak z racji tego, że nikt nie wie, jak potoczą się jego losy lepiej nie zwlekać z wykonaniem tej czynności.

Czym jest testament?

Testament to dokument, w którym osoba (testator) określa, jak ma zostać rozporządzona jego własność po śmierci. Może on obejmować różne rodzaje aktywów, takie jak nieruchomości, pieniądze, przedmioty osobiste itp. i może być sporządzony na różne sposoby, w zależności od prawa danego kraju. W testamencie możemy powołać do dziedziczenia całego spadku po nas, jedną bądź więcej osób, dowolnie określając ich udziały w spadku. Możemy zapisać także poszczególne przedmioty na rzecz konkretnych osób, pamiętając jednak, że ich nabycie przez osobę, dla której dokonujemy zapisu, będzie wymagało jego wykonania przez spadkobierców. Po stronie osoby, dla której przepisano konkretne przedmioty, powstaje wierzytelność w stosunku do spadkobierców spadku.

Jak sporządzić testament – róże formy testamentów

Najważniejszym elementem ostatniej woli jest oczywiście treść testamentu. To od niej zależy, kto i ile otrzyma z woli spadkodawcy. Jeżeli chcemy uregulować sprawy spadkowe po sobie, w sposób inny niż przewiduje to ustawa, najbardziej typowym rozwiązaniem jest spisanie testamentu własnoręcznie bądź u notariusza nadając mu formę aktu notarialnego.

Testament własnoręczny

Testament ręczny nie różni się w swojej ważności od notarialnego, jednak sporządzając testament samodzielnie, musimy pamiętać, aby w całości spisać go własnoręcznie, nie może to być pismo sporządzone na komputerze, opatrzone jedynie podpisem testatora. Wyraźnie należy określić swoją wolę, aby w jak największym stopniu wykluczyć problemy z jego interpretacją. Należy pamiętać, aby testament został w całości własnoręcznie spisany przez testatora, podpisany przez niego imieniem i nazwiskiem oraz opatrzony datą sporządzenia pisma.

Testament notarialny

Sporządzając testament w kancelarii notarialnej, mamy możliwość skorzystania z zapisu windykacyjnego. Nabycie przedmiotu zapisu przez osobę, na której rzecz go dokonano, następuje już z chwilą otwarcia spadku. Sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym jest możliwe jedynie u notariusza, ponieważ wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Z pewnością rozmowa z notariuszem pomaga w zrozumieniu przepisów dotyczących dziedziczenia, zarówno ustawowego jak też testamentowego. Notariusz pomoże dobrać istniejące rozwiązania oraz sporządzić testament o takiej treści, jaka najlepiej oddaje wolę testatora.

Testamenty szczególne

Testamenty szczególne to rodzaj testamentów, które służą do określenia, jak ma być rozporządzona własność po śmierci testatora. Od testamentów zwykłych różnią się jednak tym, że sporządza się je w sytuacjach rychłej śmierci spadkodawcy lub gdy istnieją okoliczności uniemożliwiające sporządzenie testamentu zwykłego.

  • Testament wojskowy, w którym osoba służąca w armii określa, jak ma być rozporządzona jego własność w przypadku, gdyby zginął podczas służby.
  • Testament szczególny podróżny – specjalny rodzaj testamentu, który może być sporządzony przez osobę, która planuje podróż i ma obawy, że coś może się stać podczas jej trwania. Testament taki jest ważny tylko na czas trwania podróży i jest uważany za ważny tylko w przypadku śmierci testatora podczas podróży.
  • Testament szczególny ustny – gdy nie ma możliwości sporządzenia pisemnego testamentu, a istnieje obawa śmierci, można oświadczyć ostatnią wolę ustnie w obecności trzech świadków. Treść ostatniej woli powinno zostać spisana przez świadków oraz podpisana. Jeśli nie zostało to wykonane, świadkowie muszą zgodnie zeznać przed sądem o prawdziwości treści spadku.

Szczególne testamenty tracą moc z upływem 6 miesięcy od ich sporządzenia.

Jak spisać ostatnią wolę – w skrócie o testamentach

Każdy niezależnie od wieku oraz swojej sytuacji życiowej powinien pomyśleć o sporządzeniu testamentu. Niezależnie od formy testamentu, jest to dobry sposób na zapobiegnięcie kłótniom wśród rodziny i znacznie przyspieszenie przekazania majątku w przypadku śmierci spadkodawcy. Czym dokładnie jest testament? Jakie rodzaje ostatniej woli oprócz zwykłej formy testamentu wyróżniamy? Dowiesz się z tego artykułu.

Kiedy spisać swoją ostatnią wolę?

Nie każdy musi spisać testament, jednak warto to zrobić, jeśli chcemy podzielić majątek inaczej, niż robi to prawo. Nie ma dobrego momentu na sporządzenie testamentu notarialnego. Tak naprawdę można to zrobić w każdym momencie swojego życia. Jednak z racji tego, że nikt nie wie, jak potoczą się jego losy lepiej nie zwlekać z wykonaniem tej czynności.

Czym jest testament?

Testament to dokument, w którym osoba (testator) określa, jak ma zostać rozporządzona jego własność po śmierci. Może on obejmować różne rodzaje aktywów, takie jak nieruchomości, pieniądze, przedmioty osobiste itp. i może być sporządzony na różne sposoby, w zależności od prawa danego kraju. W testamencie możemy powołać do dziedziczenia całego spadku po nas, jedną bądź więcej osób, dowolnie określając ich udziały w spadku. Możemy zapisać także poszczególne przedmioty na rzecz konkretnych osób, pamiętając jednak, że ich nabycie przez osobę, dla której dokonujemy zapisu, będzie wymagało jego wykonania przez spadkobierców. Po stronie osoby, dla której przepisano konkretne przedmioty, powstaje wierzytelność w stosunku do spadkobierców spadku.

Jak sporządzić testament – róże formy testamentów

Najważniejszym elementem ostatniej woli jest oczywiście treść testamentu. To od niej zależy, kto i ile otrzyma z woli spadkodawcy. Jeżeli chcemy uregulować sprawy spadkowe po sobie, w sposób inny niż przewiduje to ustawa, najbardziej typowym rozwiązaniem jest spisanie testamentu własnoręcznie bądź u notariusza nadając mu formę aktu notarialnego.

Testament własnoręczny

Testament ręczny nie różni się w swojej ważności od notarialnego, jednak sporządzając testament samodzielnie, musimy pamiętać, aby w całości spisać go własnoręcznie, nie może to być pismo sporządzone na komputerze, opatrzone jedynie podpisem testatora. Wyraźnie należy określić swoją wolę, aby w jak największym stopniu wykluczyć problemy z jego interpretacją. Należy pamiętać, aby testament został w całości własnoręcznie spisany przez testatora, podpisany przez niego imieniem i nazwiskiem oraz opatrzony datą sporządzenia pisma.

Testament notarialny

Sporządzając testament w kancelarii notarialnej, mamy możliwość skorzystania z zapisu windykacyjnego. Nabycie przedmiotu zapisu przez osobę, na której rzecz go dokonano, następuje już z chwilą otwarcia spadku. Sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym jest możliwe jedynie u notariusza, ponieważ wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Z pewnością rozmowa z notariuszem pomaga w zrozumieniu przepisów dotyczących dziedziczenia, zarówno ustawowego jak też testamentowego. Notariusz pomoże dobrać istniejące rozwiązania oraz sporządzić testament o takiej treści, jaka najlepiej oddaje wolę testatora.

Testamenty szczególne

Testamenty szczególne to rodzaj testamentów, które służą do określenia, jak ma być rozporządzona własność po śmierci testatora. Od testamentów zwykłych różnią się jednak tym, że sporządza się je w sytuacjach rychłej śmierci spadkodawcy lub gdy istnieją okoliczności uniemożliwiające sporządzenie testamentu zwykłego.

  • Testament wojskowy, w którym osoba służąca w armii określa, jak ma być rozporządzona jego własność w przypadku, gdyby zginął podczas służby.
  • Testament szczególny podróżny – specjalny rodzaj testamentu, który może być sporządzony przez osobę, która planuje podróż i ma obawy, że coś może się stać podczas jej trwania. Testament taki jest ważny tylko na czas trwania podróży i jest uważany za ważny tylko w przypadku śmierci testatora podczas podróży.
  • Testament szczególny ustny – gdy nie ma możliwości sporządzenia pisemnego testamentu, a istnieje obawa śmierci, można oświadczyć ostatnią wolę ustnie w obecności trzech świadków. Treść ostatniej woli powinno zostać spisana przez świadków oraz podpisana. Jeśli nie zostało to wykonane, świadkowie muszą zgodnie zeznać przed sądem o prawdziwości treści spadku.

Szczególne testamenty tracą moc z upływem 6 miesięcy od ich sporządzenia.

Testament u notariusza – cena

Na koniec wspomnę, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa koszty związane ze sporządzeniem testamentu. Sporządzając testament, należy liczyć się z wydatkiem około 100 zł, natomiast dokonując w testamencie zapisu windykacyjnego, koszty wyniosą około 280 zł, w zależności od tego ile wypisów danego dokumentu będziemy chcieli uzyskać.

Jak napisać testament – podsumowanie

Testament daje możliwość rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Warto rozważyć jego sporządzenie wcześniej, aby zabezpieczyć posiadane dobra. Może być on w całości napisany pismem ręcznym, co nie jest szczególnie trudne. Aby jednak mieć pewność, że nie zostanie uznana nieważność testamentu własnoręcznego, lepiej udać się do dobrego notariusza, który zadba o prawidłowe przygotowanie dokumentu.not

Testament u notariusza – cena

Na koniec wspomnę, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa koszty związane ze sporządzeniem testamentu. Sporządzając testament, należy liczyć się z wydatkiem około 100 zł, natomiast dokonując w testamencie zapisu windykacyjnego, koszty wyniosą około 280 zł, w zależności od tego ile wypisów danego dokumentu będziemy chcieli uzyskać.

Jak napisać testament – podsumowanie

Testament daje możliwość rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Warto rozważyć jego sporządzenie wcześniej, aby zabezpieczyć posiadane dobra. Może być on w całości napisany pismem ręcznym, co nie jest szczególnie trudne. Aby jednak mieć pewność, że nie zostanie uznana nieważność testamentu własnoręcznego, lepiej udać się do dobrego notariusza, który zadba o prawidłowe przygotowanie dokumentu.