Jak spisać ostatnią wolę – w skrócie o testamentach

Każdy niezależnie od wieku oraz swojej sytuacji życiowej powinien pomyśleć o sporządzeniu testamentu. Jeżeli chcemy uregulować sprawy spadkowe po sobie w sposób inny niż przewiduje to ustawa najbardziej typowym rozwiązaniem jest spisanie testamentu własnoręcznie bądź u notariusza nadając mu formę aktu notarialnego. Nie różnią się one w swojej ważności, jednak sporządzając testament samodzielnie musimy pamiętać aby w całości spisać go własnoręcznie, nie może to być pismo sporządzone na komputerze, opatrzone jedynie podpisem testatora. Wyraźnie należy określić swoją wolę, aby w jak największym stopniu wykluczyć problemy z jego interpretacją. Należy pamiętać aby testament został w całości własnoręcznie spisany przez testatora, podpisany przez niego imieniem i nazwiskiem oraz opatrzny datą. W testamencie możemy powołać do dziedziczenia całego spadku po nas jedną bądź więcej osób dowolnie określając ich udziały w spadku. Możemy zapisać także poszczególne przedmioty na rzecz konkretnych osób, pamiętając jednak, że ich nabycie przez osobę, dla której dokonujemy zapisu, będzie wymagało jego wykonania przez spadkobierców. Po stronie osoby, dla której przepisano konkretne przedmioty, powstaje wierzytelność w stosunku do spadkobierców spadku. Sporządzając testament u notariusza mamy możliwość skorzystania z zapisu windykacyjnego. Nabycie przedmiotu zapisu przez osobę na której rzecz go dokonano następuje już z chwilą otwarcia spadku. Sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym jest możliwe jedynie u notariusza ponieważ wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Z pewnością rozmowa z notariuszem pomaga w zrozumieniu przepisów dotyczących dziedziczenia, zarówno ustawowego jak też testamentowego. Notariusz pomoże dobrać istniejące rozwiązania oraz sporządzić testament o takiej treści, jaka najlepiej oddaje wolę testatora.

Na koniec wspomnę, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa koszty związane ze sporządzeniem testamentu. Sporządzając testament należy liczyć się z wydatkiem około 100 zł, natomiast dokonując w testamencie zapisu windykacyjnego koszty wyniosą około 280 zł, w zależności od tego ile wypisów danego dokumentu będziemy chcieli uzyskać.