• ul. Krańcowa 107/11, 20-338 Lublin

Notariusz Lublin

Magdalena Świeboda

Szukasz notariusza w Lublinie? W naszej kancelarii notarialnej w Lublinie dokonujemy wszelkich czynności notarialnych oraz udzielamy bezpłatnych konsultacji. Doradzimy Państwu, w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, np. przy zawieraniu umów sprzedaży, darowizny, dożywocia lub zamiany, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie, czy też przejść przez procedury związane z dziedziczeniem.

Jako notariusz w Lublinie wyjaśnię Państwu konsekwencje wszystkich możliwych rozwiązań prawnych, wskażemy także czynności notarialne, które można dokonać w kancelarii notarialnej, unikając postępowań sądowych, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.

Kancelaria Notarialna Lublin – o nas

Magdalena Świeboda została powołana na notariusza przez Ministra Sprawiedliwości w 2022 roku, ale swoją przygodę z notariatem rozpoczęła znacznie wcześniej. Od 2014 roku zdobywała doświadczenie w jednej z kancelarii notarialnych w Lublinie. Od 2017 roku pracowała jako aplikant notarialny, a po zdanym egzaminie w 2020 roku aż do momentu zostania notariuszem, jako zastępca notarialny.

Jako Notariusz stara się poznać potrzeby klientów, którym pomaga w skorzystaniu z jak najlepszych dla nich rozwiązań. Ma bogate doświadczenie w sporządzaniu czynności związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, w zakresie prawa spadkowego, umów deweloperskich i ustanawiania odrębnych własności lokali oraz prowadzeniem spraw spółek prawa handlowego. Klienci cenią sobie u niej dokładność, sumienność, skrupulatność i szybkość w prowadzeniu czynności. Jest osobą otwartą i pomocną.

Gwarantuje profesjonalną obsługę notarialną z zachowaniem poufności co do okoliczności sprawy i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Oznacza to zachowanie w tajemnicy takich informacji jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane firmowe. Zapewnia również, że czynności chronią interesy stron czynności notarialnych oraz osób trzecich, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie kancelarii. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania czynności poza kancelarią.

Notariusz Lublin

Zakres czynności notarialnych – Notariusz Lublin

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz jest również osobą zaufania publicznego.

Oferujemy możliwość dokonania czynności notarialnych, wedle obowiązujących przepisów prawa. Wykonujemy pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym:

 • sporządzanie aktów notarialnych, dokumentujących między innymi:
  • umowy przedwstępne
  • umowy deweloperskie
  • umowy sprzedaży
  • umowy przeniesienia własności
  • umowy zamiany
  • umowy darowizny
  • umowy dożywocia
  • umowy o dział spadku
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy o podział majątku wspólnego
  • testamenty
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji
  • oświadczenia o odrzuceniu spadku
  • ustanowienie hipoteki
  • ustanowienie służebności
  • umowy i statuty spółek
  • statuty funduszy inwestycyjnych
  • pełnomocnictwa
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • prowadzi rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Wszelkie informacje dotyczące aktów notarialnych i dokumentów niezbędnych do ich sporządzenia udzielane są bezpłatnie w siedzibie Kancelarii, telefonicznie i poprzez e-mail. Oprócz tego świadczymy również porady co do skutków prawnych zamierzonych działań notarialnych.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać konsultacje

Telefonicznie umówisz też termin spotkania.

Opłaty – Notariusz Lublin Cennik

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwej dla danej czynności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%.

Notariusz, poza taksą notarialną, pobiera w imieniu Państwa Polskiego dodatkowe podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych. Są to: podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD) oraz opłata sądowa.

Notariusz nie posiada jednego stałego cennika. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, bądź za pośrednictwem e-maila.

Najnowsze artykuły

Zapraszamy

Adres kancelarii: ul. Krańcowa 107/11, 20-338 Lublin (I piętro, wejście od ulicy Krańcowej, w budynku znajduje się winda).

Przed budynkiem znajduje się duży parking z wjazdem od ulicy Krańcowej, za przystankiem autobusowym. Na parkingu po pobraniu biletu, pierwsza godzina bezpłatna.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Istnieje możliwość umówienia czynności poza wskazanymi godzinami, bądź w sobotę, po uprzednim uzgodnieniu terminu. W szczególnych przypadkach dokonujemy czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii.


embedgooglemap.net

Napisz do nas

Wyślij zapytanie. Odpowiemy jak tylko to będzie możliwe.